Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

Lauran Terveys – ja Hyvinvointipalvelut Oy (2534143-4)


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Laura Sirola

Kauppakatu 15 A 2

80100 Joensuu

0505052742


Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri


Rekisterin ylläpitämisen peruste

Asiakkaiden yhteystietojen, maksutietojen ja muiden palveluiden käyttöön liittyvien tietojen säilyttäminen.


Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on asiakkaiden asiakassuhteiden hoitaminen ja palveluiden tarjoaminen asiakkaille. Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaiden laskuttamiseen ja asiakasviestinnän sekä muun markkinointimateriaalin toimittamiseen.

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia.


Rekisterin sisältämät tiedot

Etu- ja sukunimi

Katu- ja postiosoite

Syntymäaika ja henkilötunnus

Sukupuoli ja ikä

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Asiakasnumero

Palvelujen tuottamiseen liittyvien tapaamisten tiedot sekä muita kerättäviä tietoja


Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot asiakasrekisteriin kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen solmiessa palvelusopimus tai muun vastaavan asiallisen yhteyden syntyessä.


Tietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan vain asianomaiselle itselleen kirjallista pyyntöä vastaan. Tietoja ei siirretä EU:n, eikä ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus

Sähköinen rekisteri on suojattu yleisesti hyväksytyin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Sähköisen järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Manuaalinen materiaali säilytetään lukitussa arkistokaapissa.